Pomoc psychologów, która będzie niezastąpiona, kiedy chodzi o wyleczenie zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń lękowych.

Leczenie lęków
Terapia psychologiczna, jaka okaże się nie do zastąpienia, kiedy chodzi o wyleczenie zaburzeń nerwicowych oraz stanów lękowych to terapia na którą należy się zdecydować, jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie jesteśmy sobie w stanie osobiście poradzić i będziemy wymagać szybkiej konsultacji specjalistycznej.

Na szczęście, znacznie więcej osób pokonuje społeczne tabu i zdecyduje się na odwiedziny w poradni, gdyż wiedzą, że mogłaby być to dla nich jedyna szansa na to, by mogły wrócić do optymalnego funkcjonowania. I pomimo że podłoże zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń lękowych zazwyczaj pozostaje takie samo, to psychoterapia musi być nastawiona na indywidualną historię klienta. Każdorazowo bowiem, niezależnie od podejścia psychologicznego należałoby sugerować się tym, by wszystko pozostawało przygotowane pod określoną osobę.

Leczenie nerwicy
Źródło: flickr.com

Kiedy chodzi o leczenie nerwicy to przede wszystkim zastosuje się psychoterapię, a w cięższych wypadkach razem z zastosowaniem farmakologii. Patrząc na to, że u podłoża zaburzeń nerwicowych są najczęściej napięcia a także lęki, w wielu przypadkach mające źródło w określonej sytuacji traumatycznej – chory powinien w pierwszej kolejności zostać poddawany wnikliwemu wywiadowi. Ma on mieć na celu uświadomienie trudności i pomoże wyznaczyć, jakiego rodzaju kolejne etapy muszą zostać podjęte, aby klient mógł czuć się lepiej.

Nerwica to kompleks zaburzeń emocjonalnych, a więc potrzebna jest terapia nastawiona na rozpoznawanie plus poradzenie sobie z doświadczanymi emocjami. Dopiero, kiedy to nie da spodziewanych rezultatów to konieczne może okazać się zastosowanie środków farmakologicznych. Natomiast, w wypadku terapii mającej za zadanie leczenie lęków także kładzie się akcent na leczenie psychoterapeutyczne, lecz jest to leczenie długoterminowe. Zwłaszcza podczas leczenia lęku uogólnionego. Zaburzenia lękowe mogą mocno wpływać na umiejętności poznawcze i codzienne zachowywanie się i psycholog albo psychiatra w trakcie stwierdzenia diagnozy tak samo mogą uznawać, że potrzebne jest użycie leków antydepresyjnych.

Zarówno wyleczenie nerwic, jak i wyleczenie lęków o przeróżnym fundamencie powinno być prowadzone przez ekspertów doświadczonych dokładnie w tego typu przypadkach. Określona terapia powinna bazować na uwzględnieniu wcześniejszej, jak i teraźniejszej sytuacji życiowej pacjenta.